VIP ZÁRUKA

NIE JE TO O NÁS, ALE O VÁS

Výrobca optiky – Vortex Optics v USA garantuje, že bezplatne opraví alebo vymení Váš produkt Vortex® v prípade, že sa poškodí alebo pokazí. Ak nebude možné Váš produkt opraviť, nahradí ho produktom v bezchybnom prevádzkovom stave, v rovnakom alebo lepšom fyzickom prevedení.

VIP záruku si môžete uplatniť výhradne prostredníctvom našich obchodných partnerov, u ktorých ste produkty zakúpili. Nájdete ich v sekcii ”Kde kúpiť”.

Poľovnícku, streleckú a športovú optiku zn. Vortex ponúkame výhradne vo veľkoobchodnom predaji.

Iné produkty,

ako napríklad Vortex odevy, Vortex produkty určené na golf, Vortex slnečné okuliare, Vortex brandové výrobky a pod., ponúkame aj maloobchode na našom e-shope www.vortex.sk. VIP reklamáciu na tieto výrobky si uplatníte u nás v prípade, že boli zakúpené u nás na www.vortex.sk.

Nezáleží na tom, ako sa to stalo, koho to bola chyba. Môžete sa spoľahnúť na VIP záruku na všetky produkty zn. Vortex Optics.

VIP záruka sa nevzťahuje na stratu, krádež, úmyselné poškodenie alebo kozmetické poškodenie, ktoré nebráni výkonu produktu.

Na produkty zakúpené u predajcov mimo našich obchodných partnerov VIP záruku nie je možné uplatniť.

ĽUDIA, KTORÍ STOJA ZA VAŠÍM PRODUKTOM

Všetky VORTEX produkty sú navrhnuté, skonštruované, vopred skontrolované aj servisované v modernom zariadení výrobcu v USA. 

MEDZINÁRODNÁ VIP ZÁRUKA

Celosvetová doživotná VIP záruka Vortex pokrýva Váš nákup na celom svete prostredníctvom distribútora alebo predajcu v krajine, kde ste si produkt zakúpili.
Distribútori a predajcovia v iných krajinách, než v ktorých ste uskutočnili nákup, si preto môžu účtovať servisné poplatky z dôvodu odlišných pravidiel a predpisov v danej krajine. Odporúčame vám nakupovať u miestneho distribútora alebo predajcu, aby ste sa uistili, že v prípade potreby získate tie najlepšie služby.
Produkty, ktoré z USA neboli dovezené prostredníctvom autorizovaného distribútora danej krajiny a napriek tomu sú v maloobchodnom predaji prostredníctvom iného
distribútora (z inej krajiny ) o.i. aj bez zaplatenia potrebných daní a ciel, sa považujú za „produkty zo šedého trhu“ a nevzťahuje sa na ne VIP záruka.

Pozrite si predajcov VORTEX z celého sveta